ATLETIKA HODANJA I TRČANJA

sveučilišni priručnik + DVD

192,00 kn

Kategorija

ISBN

9789533170084

Autor

Godina izdanja

2010

Broj stranica

148

Dimenzije

160mm x 240mm

Uvez

tvrdi

Opis

Sveučilišni priručnik namijenjen je, prije svih, studentima integralnog sveučilišnog magistarskog studija kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao dio materijala za praćenje nastave i pripremanje ispita kolegija Atletika na osnovnom studiju, kao i studentima koji upisuju izborni modul Sport - Atletika. Bit će koristan, zbog svoga sadržaja i načina na koji je sadržaj predstavljen, i svim studentima drugih izbornih modula i predmeta vezanih uz sport. Osim toga, ovaj priručnik/udžbenik bit će iznimno koristan i nastavnicima tjelesne i zdravstvene kulture u provedbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog nastavnog plana i programa, kao i atletskim trenerima u njihovom stručnom radu, osobito onima koji rade s početnicima i koji provode programe u sportskim školama ne samo atletike nego i drugih sportskih grana i disciplina. Namjera mi je bila da se temeljni pokreti (škola trčanja, abc atletike), koji se uče u atletici, a primjenjuju se i temelj su i u drugim sportovima, nauče pravilno izvoditi i poučavati te da budu u svakom trenutku dostupni svima zainteresiranima - studentima, sportašima, nastavnicima, trenerima, sportskim analitičarima i drugima. Tomu služe mnogobrojni dopunski video- prikazi na pratećem DVD-u, vrlo pomno pripravljeni „citati“ iz televizijskih zapisa najkvalitetnijih svjetskih trkačica i trkača, kao i filmovi na kojima demonstratori: Marko Goran Gujaš, Andrea Ivančević i Tina Šolja izvode metodičke vježbe. Ovdje koristim prigodu da se svojim vrijednim demonstratorima najtoplije zahvalim na trudu, vremenu i strpljenju. U priručniku su obrađeni sadržaji hodanja (obilježja običnog, svakodnevnog hodanja i sportskog, natjecateljskog), trčanja (sprint, srednje i duge pruge), štafetnih trčanja i preponskih trčanja. Svaka cjelina nudi sadržaje kineziološke analize (strukturalne, biomehaničke, anatomske i dr.), metodiku poučavanja, razne zanimljivosti, popis preporučene literature za one koji žele naučiti nešto više, najvažnije informacije o organizaciji i provedbi natjecanja, osnovna pravila za atletska natjecanja te povijesni razvoj. Priručnik i prateći DVD su pripremljeni logičnim slijedom poučavanja u atletici i na način kako studenti Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prolaze kroz teme na sveučilišnoj nastavi obveznog predmeta Atletika. Sastoji se od niza Power Point sličica na kojima su natuknice, 65 fotografija, 80 crteža i dijagrama, 42 tablice, a na pratećem DVD-u možete vidjeti ukupno sedam sati video zapisa - 27 animacija, 57 vlastitih snimaka te 41 snimku editiranu od dijelova televizijskih prijenosa. Ispod i uokolo sličica studenti mogu voditi svoje bilješke s predavanja. Pripremljeni materijali stoga su pogodni za studente koji će ih rabiti za praćenje nastave, pripremanje i polaganje ispita. U praksi, prikazi elemenata tehnike i metodičkih putova poučavanja svake pojedine metodičke vježbe, važne kako za atletiku tako i za sve ostale sportove u kojima je zastupljeno trčanje, mogu poslužiti nastavnicima TZK, sportskim djelatnicima i trenerima kao podsjetnik. Željela sam svoja dugogodišnja sportska, učiteljska i sveučilišna iskustva u učenju, poučavanju i treniranju hodanja i svih oblika trčanja prenijeti u pisani i elektronički oblik s ciljem da korisnicima ovoga izdanja olakšam prezentiranje atletskih sadržaja, a osobito njihovo poučavanje. Nadam se da je vidan poseban naglasak na načela i metodički redoslijed poučavanja, a snimke i filmovi omogućit će svakom korisniku da svaku vježbu sam analizira do najsitnijeg detalja.

Sadržaj:
I. dio: Teorijske osnove sporta i sportskog treninga.
1. Teorija treninga;
2. Suvremeni sport;
3. Sportski trening;
4. Analiza sportskih aktivnosti;
5. Komponente treniranosti (pripremljenosti) sportaša;
6. Faktorska analiza uspješnosti u sportu;
7. Dijagnostika u sportu;
8. Selekcija i osnove treninga djece potencijalnih sportaša;
9. Treniranost i sportska forma;
10. Sportska natjecanja;
11. Oporavak sportaša;
12. Principi sportskog treninga; Pitanja za provjeravanje znanja iz područja teorijskih osnova sporta i sportskog treninga;

II. dio: Metodika sportskog treninga;
13. Struktura metodike sportskog treninga;
14. Sadržaji trenažnog rada;
15. Doziranje opterećenja u sportu;
16. Metode trenažnog rada u sportu;
17. Organizacijske i metodičke forme treninga;
18. Metodički aspekti korištenja sportskih objekata, trenažne opreme i pomagala;
19. Osnove metodike kondicijskog treninga u sportu (kondicijska priprema sportaša);
20. Metodika treninga funkcionalnih sposobnosti sportaša;
21. Metodika treninga motoričkih sposobnosti sportaša;
22. Metodika tehničko-taktičke pripreme sportaša;
Pitanja za provjeravanje znanja iz područja metodike sportskog treninga;

III. dio: Planiranje i programiranje sportskog treninga;
23. Sportski trening kao transformacijski proces;
24. Uvod u planiranje i programiranje sportskog treninga;
25. Dugoročno planiranje i programiranje (sportska karijera i dvoolimpijski ciklus);
26. Srednjoročno planiranje i programiranje treninga (olimpijski ciklus);
27. Kratkoročno planiranje i programiranje treninga (godišnji i polugodišnji makrociklus);
28. Tekuće planiranje i programiranje treninga mezociklusi: periodi i faze;
29. Operativno planiranje i programiranje treninga (mikrociklus, trenažni dan i pojedinačni trening);
30. Specifičnosti treninga u različitim vremenskim i geografsko-klimatskim uvjetima;

Pitanja za provjeravanje znanja iz područja planiranja i programiranja sportskog treninga;
Kazalo pojmova;
Literatura;
Izvori fotografija;
Životopis autora.