BRAIN GYM® - Priručnik za obitelj i edukatore

jedinstvena "gimnastika za mozak" - program koji u potpunosti aktivira mozak za učenje

126,00 kn

Kategorija

ISBN

9789536827541

Nakladnik

Godina izdanja

2007

Broj stranica

119

Dimenzije

165mm x 230mm

Uvez

meki

Opis

Jedinstvena „Gimnastika za mozak" - program koji u potpunosti aktivira mozak za učenje. Osnovni priručnik programa Brain Gym®, sadrži prikaz i detaljni opis svih 26 vježbi Brain Gyma s uputama za edukatore i roditelje. Vježbe su ilustrirane velikim fotografijama.
Brain Gym® (Gimnastika za mozak) temeljni je senzomotorički program Edukacijske kineziologije koji uključuje 26 pokretnih aktivnosti kojima potičemo senzomotorički razvoj, senzoričku i senzomotoričku integraciju, što rezultira djelotvornijim učenjem. Razvio ga je u drugoj polovici prošlog stoljeća edukator i znanstvenik dr. sc. Paul Dennison. Vježbama se potiče integracija sustava uma i tijela, odnosno integrirano djelovanje cijeloga mozga i tijela u okvirima triju dimenzija (lateralnosti, centriranja i fokusiranja).
Usklađeno funkcioniranje svih područja mozga i općenito sustava tijela i uma vodi poboljšanjima:
• opće motoričke koordinacije;
• koncentracije i pamćenja;
• čitanja, pisanja, jezičnih i matematičkih vještina;
• organizacijskih vještina;
• logičkog mišljenja i razumijevanja;
• emocionalne ravnoteže;
• i smanjenju hiperaktivnosti i napetosti.
Zato je Brain Gym® jedan od najučinkovitijih pristupa u radu s djecom i mladima, odraslima i starijim osobama, kao i s učenicima s teškoćama u učenju i osobama s posebnim potrebama. Primjenjuje se u 80 država svijeta. Njegovu učinkovitost i sigurnost dokazuju brojna znanstvena istraživanja.
Iz knjige:

Poruka roditeljima i edukatorima
Brain Gym® (Gimnastika za mozak) predstavlja niz jednostavnih i ugodnih pokreta koje u Edukacijskoj kineziologiji (Edu-K) koristimo u radu s našim učenicima za poticanje iskustva učenja cijelim mozgom. Ove aktivnosti olakšavaju sve vrste učenja i osobito su učinkovite u području školskih vještina. Riječ „edukacija" dolazi od latinske riječi educare što znači izvlačiti. Riječ „kineziologija" potječe od grčkog korijena kinesis, što znači kretanje, i predstavlja znanost o kretanju ljudskoga tijela. Edukacijska kineziologija je sustav koji primjenom posebnih aktivnosti pokreta učenicima svih dobnih skupina pomaže u buđenju njihovoga skrivenog potencijala i omogućuje im da njime u potpunosti raspolažu.
Kada učenje djetetu zadaje teškoće, učitelji se uglavnom oslanjaju na metode boljega motiviranja, poticanja, pukog uvježbavanja i „utvrđivanja" gradiva. Ti se postupci pokazuju donekle uspješnima. Ali zašto su neka djeca uspješna, dok druga nisu? U Edukacijskoj kineziologiji, otkrili smo da se u nekih učenika zbog prevelikoga naprezanja „iskopčavaju" mehanizmi moždane integracije koji su nužni za cjelovito učenje. Informacija se „unosi" u stražnja područja mozga, ali nije dostupna za „iznošenje" kroz frontalna područja. Ta nesposobnost iznošenja naučenih znanja i vještina zarobljuje učenika u sindromu neuspjeha.
Rješenje se nalazi u učenju cijelim mozgom, promjenom obrazaca kretanja i Brain Gym® vježbama koje učeniku omogućuju pristup ranije nedostupnim područjima mozga. Kada djeca otkrivaju kako primati informacije i istovremeno se izražavati, dolazi do dubokih i često trenutačnih promjena u učenju i ponašanju.
Još jedna knjiga u ovoj seriji je Edukacijska kineziologija za djecu, u kojoj se objašnjavaju postupci promjene obrazaca kretanja (eng. repatterning). Preporučujemo je svima koji žele poboljšati kvalitetu života i učenja te uživati u kretanju. Knjiga Brain Gym poučava jednostavnim aktivnostima koje su, otkad su prvi puta predstavljene, promijenile živote mnogih ljudi. Iako Brain Gym aktivnosti pomažu svima, mladima i starima, da što bolje iskoriste svoj prirođeni potencijal za učenje, najveći se učinak postiže nakon prakticiranja postupka Dennison Laterality Repatterning (Dennisonova lateralizacija obrazaca kretanja) (koji je opisan u Edukacijskoj kineziologiji za djecu). Ovo izdanje za učitelje nudi temeljitija objašnjenja Brain Gym pokreta i koncepata učenja cijelim mozgom.
Više od pedeset godina pioniri u bihevioralnoj optometriji i senzomotoričkom treningu opskrbljivali su nas statističkim istraživanjima utjecaja kretanja na učenje. Poznavanje istih istraživanja, usmjerenih prvenstveno na djecu sa specifičnim jezičnim teškoćama, doveli su dr. Dennisona do oblikovanja brzih, jednostavnih i funkcionalno specifičnih pokreta pomoću kojih svaki učenik napreduje. Ti tjelesni i energetski pokreti prilagođeni su potrebama ljudi koji uče u našoj modernoj, visoko tehnološkoj kulturi. Ovaj smo priručnik napisali kako bismo svima omogućili da u svojim svakodnevnim aktivnostima iskuse poticajne učinke ovih pokreta.
Mnogi učitelji svakodnevno u svojim učionicama koriste sve pokrete iz programa Brain Gym®. Drugi tijekom sata čitanja koriste samo pokrete koji se odnose na čitanje. Naravno, ni od koga se nikada ne bi trebalo zahtijevati da se kreće na način koji je neprirodan ili neudoban. Svaki bi učenik trebao raditi unutar granica vlastitih sposobnosti i trebalo bi ga ohrabrivati, no nikada prisiljavati, da izvodi bilo koju od ovih aktivnosti. Ljudi su nam pričali da ove pokrete izvode automatski, jednostavno „znajući" kada mogu imati koristi od Brain Gyma!
Roditeljima i učiteljima koji koriste knjigu Brain Gym - priručnik za obitelj i edukatore, osobito mogu pomoći odjeljci naslovljeni AKTIVIRA MOZAK ZA, ŠKOLSKE VJEŠTINE i UTJECAJ NA UM I TIJELO. Izvođenje Brain Gym pokreta za specifičnu vještinu često vodi do trenutačnog poboljšanja u ponašanju ili učenju. No u većini slučajeva, ove će informacije pomoći roditeljima i učiteljima da djecu postupno vode dugotrajnim putem napretka.
Brain Gym pokreti se sviđaju djeci. Djeca često sama traže da ih izvode, poučavaju njima svoje prijatelje i jednostavno ih integriraju u svoj život bez potrebe za dodatnom motivacijom ili nadzorom. Vješt učitelj koji uživa u kretanju bez problema će nadahnuti djecu!

Uvod
Knjiga Brain Gym - priručnik za obitelj i edukatore namijenjena je roditeljima, edukatorima i ostalima koji rade s djecom ili odraslima, individualno ili u grupama, kako bi u potpunosti probudili njihov puni potencijal za učenje. Čitatelj će uvidjeti da je ova knjiga laka za čitanje i da predstavlja cjelovit priručnik sa svim informacijama i detaljnim objašnjenjima u vezi s programom Brain Gym®. Na svakoj stranici ovog priručnika pronaći ćete naputke koje će vam pomoći da objasnite, dotjerate i prilagodite određenu aktivnost svakom pojedincu, situaciji ili potrebu. Informacije na svakoj stranici raspoređene su u sljedeće odjeljke:
NAPUTCI ZA VODITELJE
ŠKOLSKE VJEŠTINE
VARIJACIJE
UTJECAJ NA UM I TIJELO
AKTIVIRA(JU) MOZAK ZA
SRODNI POKRETI
POVIJEST POKRETA

Kao što je objašnjeno u odjeljcima povijesti pokreta, ove su Brain Gym vježbe prvenstveno bile namijenjene stimulaciji (dimenzija lateralnosti), otpuštanju (dimenzija fokusiranja) ili opuštanju (dimenzija centriranja) u određenim situacijama učenja. Uočili smo da su u rješavanju određenih teškoća pojedine vježbe učinkovitije od drugih. U tome smo prepoznali pravilnosti i grupirali vježbe u skupove. Pozivamo edukatore i roditelje da promatraju i prepoznaju te pravilnosti, kako bi što preciznije i djelotvornije pomogli djeci.
Ljudski mozak je poput holograma, trodimenzionalan, s dijelovima koji su uzajamno povezani u cjelinu. Tako je dojenče ili predškolsko dijete sposobno upijati svijet odraslih i prilagođavati ga svojoj spoznaji. Djeca lakše usvajaju multisenzoričke nego apstraktne informacije. Ljudski mozak je također funkcionalno podijeljen i, u odnosu na korištenje Brain Gym pokreta, možemo ga podijeliti na lijevu i desnu hemisferu (dimenzija lateralnosti), moždano deblo i čeone režnjeve (dimenzija fokusiranja) i limbički sustav te koru velikog mozga (dimenzija centriranja).
U području lateralnosti, ili podjele tijela i mozga na lijevu i desnu stranu, postoji potencijal za bilateralnu integraciju, odnosno sposobnost prijelaza preko središnje linije tijela i rada u središnjem polju. Kada se ta vještina svlada, osoba može procesirati linearni, simbolički pisani kod, slijeva nadesno ili zdesna nalijevo, što je temelj uspjeha u učenju (v. Edu-K za djecu). Nesposobnost prelaženja preko središnje linije tijela vodi specifičnim teškoćama u učenju kao što je disleksija. Pokreti koji potiču bihemisfernu i bilateralnu integraciju sadrže odgovarajući naputak u odjeljku AKTIVIRA MOZAK ZA.
Fokusiranje je sposobnost prijelaza preko linije koja dijeli tijelo na stražnju i prednju stranu, kao i na stražnje (zatiljne) i prednje (čeone) režnjeve. Nepotpuno razvijeni refleksi rezultiraju teškoćama izražavanja i nesposobnošću aktivnog sudjelovanja u procesu učenja. Nefokusiranim učenicima često se daju obilježja „pomanjkanja pažnje", „teškoća razumijevanja", „jezičnih teškoća" ili "hiperaktivnosti". Neka su djeca pak pretjerano fokusirana i ulažu previše napora. Pokreti koji pomažu otpuštanju fokusa određuju se kao aktivnosti stražnje/prednje integracije, što je naznačeno u odjeljcima AKTIVIRA MOZAK ZA.
Centriranje je sposobnost prijelaza preko linije koja dijeli tijelo na gornji i donji dio te na odgovarajuće funkcije gornjeg i donjeg mozga: srednji mozak (emocionalni sadržaj) i veliki mozak (apstraktno mišljenje). Ništa se ne može naučiti bez emocija i osjećaja za smislenost. Nesposobnost održavanja stanja centriranosti vodi u iracionalni strah, reakciju „bori se ili bježi" ili u nesposobnost doživljavanja ili izražavanja emocija. Pokreti koji opuštaju sustav tijela i uma, te pripremaju učenika na primanje i obradu informacija bez negativnih emotivnih konotacija, određuju se kao aktivnosti „centriranja" ili „prizemljavanja", uz odgovarajući navod u odjeljku AKTIVIRA MOZAK ZA.
Jednom kada učenik ovlada združenim pokretima očiju, ruku i tijela, Brain Gym aktivnosti su poslužile svojoj svrsi i integracija se od tog trenutka ostvaruje spontano. Neki će pojedinci otkriti da prakticiranje određenih Brain Gym pokreta tijekom kratkog vremenskog razdoblja pomaže u uspostavljanju željenoga ponašanja. No većina osoba odlučuje nastaviti s izvođenjem pokreta još nekoliko tjedana ili mjeseci, kako bi si pomogle učvrstiti nove vještine. Mnogi će učenici rutinski pribjeći svojim omiljenim Brain Gym pokretima kada se u njihovim životima pojavi novi stres ili izazov.

Brain Gym® se temelji na tri jednostavna pravila:
1. Učenje je prirodna aktivnost koja donosi radost i traje cijeli život.
2. Teškoće ili tzv. „blokade u učenju" nisu ništa drugo do nemogućnost nošenja sa stresom i neizvjesnošću novih zadataka.
3. Svi smo mi na neki način „blokirani" jer nismo naučili kako se kretati.
Mnogi od nas su ograničenja u životu prihvatili kao neizbježna pa propuštaju priliku iznalaženja mogućnosti napretka iz pozitivnoga stresa. Brain Gym pokreti su prirodna i zdrava alternativa napetostima, koju možemo primijeniti i naučiti druge da je primjenjuju kada se nađu pred izazovima.
Učitelj prvenstveno mora biti stručnjak u prepoznavanju ponašanja koje upućuje da učenik ima teškoća s dovođenjem informacija do stupnja integracije. Brain Gym aktivnosti pomažu u prevladavanju većine teškoća u učenju, ako ih prepoznamo i djetetu pružimo podršku.
Zdravo dijete zna kada je „zapelo" i svojim ponašanjem pokazuje da mu je potrebna pomoć. Ne postoje lijena, povučena, agresivna ili ljutita djeca. Postoje djeca kojima nije pružena mogućnost da uče na njima primjeren način.
Kada se djetetu pruži prilika da se kreće na način koji mu najviše odgovara, ono je sposobno zatvoriti krug učenja. Uz podršku i dopuštenje da se po učionici kreće na pozitivan način, ono će spontano i lako razviti svoju jedinstvenu i cjelovitu inteligenciju. Neće biti „blokirano", nego otvoreno za učenje.