Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. – 2017.

Vijesti, komentari, osude, zaključci. U povodu 50. obljetnice donošenja

180,00 kn

ISBN

978-953-341-095-1

Nakladnik

Godina izdanja

2017

Broj stranica

332

Dimenzije

150mm x 220mm

Uvez

tvrdi

Opis

U povodu 50. obljetnice »Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književ­nog jezika«, nastale u Matici hrvatskoj, a objavljene u kulturnome tjedniku Telegram 17. ožujka 1967., Matica hrvatska objavljuje izbor iz važnih dokumenata i karakterističnih reakcija nastalih neposredno nakon objave Deklaracije. Riječ je o građi koja rasvjetljuje okolnosti i kontekst nastanka teksta Deklaracije, kao i razmjere političke akcije i hajke provedene protiv njezinih pokretača, autora i potpisnika.

Prema priređivačevu mišljenju, Deklaracija je, usprkos političkoj osudi i prešućivanju u narednim dvama deset­ljećima, »postojano i snažno utjecala na stanje svijesti u hrvatskoj jezičnoj zajednici u vezi s vlastitim jezikom«.

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Romana Horvat, korektura Sandra Tribuson, priprema Tehnička priprema MH (Neven Osojnik), tisak Zrinski (Čakovec). — Knjiga je opremljena pogovorom priređivača, usporednom kronologijom važnijih događaja u Hrvatskoj i Jugoslaviji, imenskim kazalom