Geomorfološka obilježja zavale Imotskog polja i Podgorja Biokova

250,00 kn

ISBN

978-953-169-314-1

Nakladnik

Godina izdanja

2015

Broj stranica

192

Dimenzije

225mm x 245mm

Uvez

tvrdi

Opis

Knjiga Slavena Zdilara Geomorfološka obilježja zavale Imotskog polja i Podgorja Biokova geoznanstveni je prilog poznavanju reljefa jednoga od klasičnih krških krajeva naše Domovine i to područja Biokovske Zagore. Podijeljena je u 5 poglavlja: 1. Uvod, 2. Geomorfološki položaj, 3. Utjecaj geoloških osobina na oblikovanje i razvoj reljefa, 4. Analiza reljefa, 5. Zaključak.
U Uvodu autor izlaže cilj i zadaću istraživanja, najvažnija dosadašnja istraživanja, te primjenjene metode i tijek istraživanja.
U poglavlju Geomorfološki položaj navodi se razrada obuhvaćenog područja na dvije subgeomorfološke regionalne cjeline: Zavalu Imotskog polja s brdsko-zaravanskim okvirom i Podgorja Biokova. Unutar reljefnih cjelina razlikuje se i nekoliko mikroregionalnih jedinica. Slijedi razrada Utjecaja geoloških osobina na oblikovanje i razvoj reljefa. Osobito je značajno poglavlje u kojem se opisuje recentni geološki strukturni sklop. Ukazuje se na klasifikaciju struktura i rasjeda, te njihovo odražavanje u reljefu. Vrlo je važno da su osnovni podaci o rasjedima (tip, položaj u strukturnom sklopu, vrsta pomaka krila) dobiveni terenskim strukturno-geološkim kartiranjem.
Najopsežnije je poglavlje Analiza reljefa. Naglasak je na morfometrijskoj analizi reljefa prikazanoj pomoću karata i hipsometrije, nagiba i raščlanjenosti reljefa. Uz karte priložene su fotografije najznačajnijih primjera reljefa. Osobito je važna razrada morfostrukturnih osobina reljefa.
Reljef je primarni element zemljišta jer njegova morfološka, morfometrijska i morfografska obilježja imaju značajan utjecaj na hidrografiju, klimu, biljni i životinjski svijet, te na život i djelatnost ljudi, a time i na ukupna socio-geografska obilježja zemljišta (naseljenost, položaj i tip naselja, promet, gospodarstvo i dr.).
Geomorfološka istraživanja veoma su važna u funkcionalnoj organizaciji života i djelovanja (graditeljstvo, zaštita okoliša, prostorno planiranje, osobito u sigurnosnom, obrambenom i vojnom području), geomorfološko istraživanje, odnosno proučavanje obilježja, geneze i evolucije reljefa omogućava da se reljef spozna kao element prirodne osnove i prepozna koristivost njegovih značajki u prostoru (geoprostoru) kao osnovnom objektu istraživanja (osobito njegove morfometrijske i morfografske osobitosti).
Osobitost ovoga djela poetski je izričaj Petra Gudelja iz njegove knjige “ Moja Imota“, čijim citatima dr. Zdilar obogaćuje svoj znanstveni diskurs. Knjiga je, uz raskošan fotografski materijal, tim izričajem postala zanimljiva, osim stručnoj i znanstvenoj javnosti, i širem čitateljskom krugu.