Osobitosti fizikalnih zakona

129,00 kn

ISBN

978-953-0-61799-5

Nakladnik

Godina izdanja

2017

Broj stranica

203

Dimenzije

190mm x 230mm

Uvez

meki

Opis

Knjiga Osobitosti fizikalnih zakona briljantan je doprinos nastojanjima da se dostignuća suvremene znanosti približe širokom krugu čitatelja. Feynmanova predavanja, održana kao dio ciklusa predavanja o razvoju civilizacije, bila su namijenjena osobama najšireg spektra zanimanja. Na svoj tipičan, pomalo podrugljiv, a pomalo duboko ozbiljan način, Feynman jednostavnim rječnikom objašnjava ljepotu i sklad u zakonima prirode i radost koju znatiželjnom čovjeku može pružiti znanstveno istraživanje.
Feynmanova knjiga, pisana toplim i metaforičkim stilom uz upotrebu običnoga, svakidašnjeg govora, majstorski oslikava značenje i smisao prirodnih znanosti u suvremenom svijetu, a čitatelja upoznaje s neočekivano humanom i pristupačnom slikom znanstvenika.
Glavni je junak mnogih knjiga, članaka, filmova i medijskih prikaza, a gotovo sto godina od rođenja i trideset godina nakon smrti njegovo je ime danas općepoznati pojam, utkan u sve pore suvremene globalne multimedijske kulture.
Široka publika upoznala ga je zahvaljujući bilješkama autobiografskoga karaktera kao duhovitog i svestranog zabavljača. Između tih krajnosti otkrivamo savjesnog i temeljitog pedagoga, učitelja, metodičara posvećenog brizi za nastavu matematike i fizike na svim obrazovnim razinama i neusporedivo sposobnog govornika čija su predavanja i danas jednako zanimljiva novim naraštajima učenika, studenata i nastavnika.
Sudjelujući u osuvremenjivanju kurikuluma američke sveučilišne nastave opće fizike godine 1960., Richard Feynman stvorio je nov metodički pristup koji polazi od općih načela kao što su osnovna međudjelovanja u prirodi, zakoni očuvanja, povezanost matematike i fizike, simetrija u zakonima fizike, neobrativost procesa u prirodi te načela vjerojatnosti i neodređenosti u mikrosvijetu.
Iz tog su pristupa proistekle dvije epohalno važne knjige: opsežan udžbenik opće fizike The Feynman’s Lectures on Physics nastao prema predavanjima koja je održao studentima na Sveučilištu Caltech od 1961. do 1963. i zbirka od sedam predavanja održanih u sklopu tzv. Messengerova seminara na Sveučilištu Cornell i objavljenih 1965. pod naslovom The Character of Physical Law. Taj sažeti prikaz temelja suvremene fizike još je 1977. u izdanju Školske knjige objavljen u hrvatskom prijevodu i doživio je do sada tri izdanja. Ova je knjiga njegovo četvrto, obnovljeno i dorađeno izdanje.

Richard Feynman (1918. – 1988.), američki teorijski fizičar, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1965., karizmatična je osoba u čijim se iskustvima zrcali gotovo cijela povijest civilizacije dvadesetog stoljeća. Richard Feynman jedan je od najistaknutijih fizičara svih vremena, fantastičan predavač i svestrani talent kojemu je svjetska javnost još za života priznala genijalnost. Znanstvenu je slavu stekao otkrićima u području kvantne elektrodinamike, novom formulacijom kvantne mehanike poznatom pod imenom teorije integrala po stazama i maštovitim bilježenjem procesa među elementarnim česticama u poznatim Feynmanovim dijagramima. Aktivno je pridonio Manhattanskom projektu stvaranja nuklearne bombe, korijenima računalne revolucije i istraživanjima sigurnosti svemirskih putovanja.