OVO JE MOJA RIJEČ - A [alfa] i Ω [omega]

Evanđelje Isusovo - Kristova objava koju u međuvremenu poznaju istinski kršćani u cijelome svijetu + CD

199,90 kn

Kategorija

ISBN

9789535922414

Autor

Godina izdanja

2018

Broj stranica

1009

Dimenzije

135mm x 183mm

Uvez

tvrdi

Opis

Jeste li se i Vi već zapitali što je Isus iz Nazareta uistinu poučavao? I tko nama ljudima može istinu bolje prenijeti od samog Isusa Krista?

Krist, suvladar Božjeg kraljevstva, objavljuje u našem vremenu preko proročice i izaslanice Božje Gabriele, činjenice o Svojem životu i djelovanju kao Isusa iz Nazareta. Saznajte istinu neposredno od Krista samog – nesputani teološkim mišljenjima i tumačenjima!

U ovome moćnom djelu objave, u proročkoj riječi kroz Gabriele, Krist oslovljava prošlost, sadašnjost i budućnost.

On, Krist Božji, poučava o smislu i cilju Svojega zemaljskog života; o krivotvorenju Njegova učenja u prošlih 2000 godina; o smrti, reinkarnaciji i životu, zakonu sjetve i žetve, koji vrijedi i u ophođenju prema stvaranju, o stvarnom značenju Njegova Djela spasenja i mnogo toga više …

Njegova Vječna riječ je učenje ljubavi prema Bogu i bližnjemu za čovjeka, prirodu i životinje, učenje slobode, mira i jedinstva.

On je govorio i govori za sve ljude o Jednom Bogu ljubavi – Bogu u nama.

Knjizi je priložen i zvučni CD s Vječnom riječi iz Kraljevstva Božjeg: „Poziv Krista Božjeg“ i „Dolazak“, danom kroz Gabriele.

Sadržaj knjige
Predgovor
Ja Jesam
Prolog
1. Obećanje o rođenju Ivana Krstitelja
2. Čisto začeće Isusa Krista
3. Rođenje i davanje imena Ivanu Krstitelju
4. Rođenje Isusa Krista
5. Poklonjenje mudraca i Irod
6. Djetinjstvo i mladost Isusova
7. Ivanova propovjed o pokori
8. Krštenje Isusovo, Kristovo
9. Četiri iskušenja
10. Josip i Marija pripremaju Isusu gozbu - Andrija i Petar susreću Isusa
11. Marija Magdalena pomazuje Isusa
12. Svadba u Kani - Iscjeljenje u Kapernaumu
13. Prva propovjed u sinagogi
14. Pozivanje Andrije i Petra - Dreser pasa - Bogataši
15. Iscjeljenje gubavoga, uzetoga i gluhoga
16. Pozivanje Mateja - Novo vino u starim mijehovima
17. Isus šalje Dvanaestoricu
18. Slanje sedamdeset dvojice
19. Isus poučava molitvi
20. Povratak sedamdeset dvojice
21. Isus ukorava okrutnost prema konju
22. Buđenje kćeri Jairove
23. Isus i Samarjanka
24. Isus osuđuje okrutnost - On isceljuje bolesne i isteruje đavola
25. Beseda na Gori (1. deo)
26. Beseda na Gori (2. deo)
27. Beseda na Gori (3. deo)
28. Isus oslobađa životinje i potvrđuje Jovana Krstitelja
29. Hranjenje pet hiljada ljudi - Isus hoda po vodi
30. Hleb života i živi čokot
31. Hleb života - Priznanje Petrovo - Gonič kamila
32. Bog kao jelo i piće - Značenje mesa i krvi
33. O krvnoj žrtvi i praštanju grehova - Isceljenje na jezercetu Vitezda
34. Isusova ljubav za sva stvorenja
35. Parabola o milosrdnom Samarićaninu - Marija i Marta
36. Preljubnica - Farisej i carinik
37. Ponovno rođenje duše
38. O ubijanju životinja - Buđenje mladića iz Naina iz mrtvih
39. Sedam slikovitih priča o Carstvu Nebeskom
40. Isus tumači slikovite priče o Kraljevstvu Božjem
41. Preobraćenje ptičara - Iscjeljenje slijepoga
42. Isus poučava o braku - Iscjeljenje desetoro obolelih od gube
43. Bogataš i kraljevstvo nebesko - Zapovijedi čišćenja
44. Vera Dvanaestorice - Stubovi-nosači Zajednice
45. Traženje znakova - Nečisti duh - Roditelji Isusovi i braća i sestre - Zemaljsko bogatstvo
46. Preobraženje Isusovo - Dvanaest Zapovijedi
47. Ispravno razumijevanje Zapovijedi - Poredba o bogatom čovjeku i Lazaru prosjaku
48. Isus hrani hiljadu ljudi i iscjeljuje na sabat
49. Istinski hram Božji
50. Krist, svjetlost svijeta
51. Istina oslobađa - O pravilnom razumevanju Zapovijedi
52. Isus objašnjava Svoju predegzistenciju - Vjerovati znači razumjeti
53. Iscjeljenje slijepog od rođenja - Pitanje sadukeja o uskrsnuću
54. Saslušavanje slijepog od rođenja - Učenici kao Kristovo duhovno tijelo
55. Krist, dobri pastir - Jedno sa Ocem
56. Buđenje Lazara
57. O maloj deci - Parabola o ribama - Oproštenje grijeha
58. Radost zbog grešnika koji se pokajao - Poredba o izgubljenom sinu
59. O budnosti - Carinik Zakhej
60. Isus osuđuje pismoznance i farizeje kao licemjere
61. Isus proriče kraj Doba
62. Poredba o deset djevica
63. Slikovita priča o talantima
64. O biću Božjem
65. Poslednje pomazanje od Marije Magdalene - Spremanje izdaje
66. Učenja o savršenstvu
67. Ulazak u Jerusalem - Posljednji sud
68. Poredbe o Božjem sudu
69. O smrti, ponovnom rođenju i životu
70. Isus prekorijeva Petra zbog žestine
71. Čišćenje hrama
72. Isusova oproštajna riječ
73. Pravi trs
74. Isus priprema Svoje učenike na ono što predstoji
75. Poslednja pashalna večera
76. Pranje nogu - Poslednja večera
77. Bol u Getsimanskom vrtu
78. Judina izdaja - Petrovo odricanje
79. Saslušanje pred prvosvećenikom Kalifom
80. Judino pokajanje
81. Saslušanje pred Pilatom
82. Razapinjanje Isusa na križ
83. Isusov pogreb
84. Uskrsnuće Isusovo
85. Uskrsli Isus ukazuje se dvojici učenika u Emausu
86. Isus se pojavljuje u hramu i prestaju krvne žrtve
87. Isus se ukazuje Svojim učenicima
88. Osmi dan nakon Uskrsnuća
89. Isusovo ukazivanje na jezeru Genisaretskom
90. Što je Istina?
Nadopuna redu zajednica danom 1987. godine
Predgovor redu zajednice
91. Red Zajednice (1. dio)
92. Red Zajednice (2. dio)
93. Red Zajednice (3. dio)
94. Red Zajednice (4. dio)
95. Uznesenje
96. Izlijevanje Svetoga Duha
Pogovor
Zakoni Božji za Kraljevstvo Mira Isusa Krista
Daljnje preporuke knjiga