Paganizam u teoriji i praksi - knjiga treća

Obredi i simboli

119,90 kn

ISBN

9789537892142

Autor

Nakladnik

Godina izdanja

2014

Broj stranica

384

Dimenzije

170mm x 240mm

Uvez

tvrdi

Opis

Treća knjiga iz cjeline „Paganizam u teoriji i praksi“ – „Obredi i simboli“ predstavlja jedinstveni paganski obredni priručnik, u kojemu će uživati svaki čitatelj koji želi otkriti skrivene tajne paganske duhovnosti. Pagani protok ljudskog života doživljavaju kao mikrokozmičku presliku prirodnog ciklusa, upravo onako kako su ga doživljavali i naši pradavni preci. Rođenje i smrt predstavljaju dva glavna „međaša“ ljudskog života, koji u svim religijama i vjerovanjima predstavlja puno više od pesimistične usporedbe s crticom između dva datuma. Prijelazi iz jedne faze života u drugu, ali i početak te kraj života obilježeni su „obredima prijelaza“. Osim obreda prijelaza, knjiga nam detaljno opisuje i paganski kalendar zvan „Kolo godine“. Tako doznajemo da „Kolo godine“ predstavlja središnju i najkompleksniju temu paganske duhovne i ritualne prakse. Zadnji dio knjige bavi se tumačenjem magijskih simbola i pisama, a kao poseban dodatak u knjizi, donesen je paganski kalendar od 2014. do 2024. godine. Čitatelj će tako doznati da pagani imaju dva kalendara, solarni i lunarni, te da oni egzistiraju neovisno jedan o drugome. Sabati se određuju prema solarnom kalendaru, a ezbati prema lunarnom.