SVEMIRSKO JEDINSTVO, KOJE GOVORI

Riječ Univerzalnog duha Stvoritelja + CD

180,00 kn

Kategorija

ISBN

9789536284320

Nakladnik

Godina izdanja

2014

Broj stranica

350

Dimenzije

140mm x 213mm

Uvez

tvrdi

Opis

To što religije, filozofi i znanost od kad postoje nisu mogli razumljivo objasniti - velike duhovne povezanosti života - ovdje, u ovome kozmičkom udžbeniku i priručniku iz razgovora s Gabrielom, genijalno je obrađeno i objašnjeno. I ne samo to: prikladno je pokazan put povratka u vječnu domovinu.
Mi sami trebamo u ishodištu svoje duše naslutiti vječnost bez prostora i vremena, i spoznati tko ili što stvarno pulsira u dubini naše duše, naime iskonsko srce vječnosti, esencija Božjeg kraljevstva, za koje je Isus iz Nazareta po smislu rekao: „Božje kraljevstvo je u vašoj nutrini.“
Iako čovječanstvo najvećim dijelom još nije opazilo jedinstvo života, ovdje je posađeno „moćno stablo“ pod kojim će se nalaziti ljudi koji traže, kojih ima vrlo mnogo, da bi stremili novome, zajedničkom cilju. Tada će i poneka duša moći pronaći pravi put kad Jedan svemira pretvori „grubotvarno“ u „finijetvarno“.
To je sveobuhvatni pregled čiji se sadržaj otvara onome tko se otvori sveprisutnom Duhu života.

Sadržžaj
Predgovor
Božansko-proročki pogled prikazan našim običnim riječima trodimenzionalnog svijeta .. 15
Uvod .. 22
Izgradnja jezgre bića u kolijevci stvaranja i razvoja Vječnoga .. 36
Duhovno rođenje djeteštva - duhovno dijete koje nastaje biva primljeno u duhovnu obitelj .. 39
Nadređena Prasnaga - Bog - kozmička riječ zakona svemira u svima i u svemu .. 41
Koraci prema životu. Most do jezgre bića .. 44
Božji sinovi i kćeri - baštinici beskonačnosti .. 48
Božje kraljevstvo i život božanskih bića u Vječnom bitku .. 51
Praslika stvaranja bitka .. 51
Djelovanje četiriju prasnaga u zgusnutom bitku .. 58
Izvještaj znanstvenika .. 63
Veliki prasak .. 65
Što je bilo prije velikog praska?.. 69
Četiri kvantna broja .. 70
Četiri baze određuju genetski kod .. 71
Učenje o četiri elementa.. 72
Važne biomolekule imaju četvornu strukturu .. 72
Svemirska harmonija Vječnog bitka .. 74
Svaka nebeska razina ima svoju specifičnu boju i svoje oblikovanje .. 75
Smisao našega zemaljskog života - postati svjestan svojega istinskog porijekla .. 76
Pet komponenata čovjekova života, koje postaju bojni otrovi .. 78
Da bismo učili, mogli bismo se upitati: tko smo mi i što odašiljemo? .. 78
Glavni bojni otrov - naše misli .. 80
Naš životni film - mi ljudi živimo u slikama .. 83
Zašto u ovom svijetu ima arsenala oružja? .. 85
Borbena i ratna oružja protiv Božjeg stvaranja .. 88
Pet bojnih otrova „čovjeka“ vandala .. 91
Pet bojnih sredstava s gledišta jednog liječnika .. 99
Put spoznaje za oslobođenje duše. Mi možemo zaustaviti misaonu katastrofu .. 106
Čovjek, jezgra bića i duhovno biće .. 108
Usporedba: zemaljska tehnika komunikacije i princip svemirske komunikacije .. 113
Što je zapravo ljubav? .. 119
Božji disaj - zakon svemira, svjetlosni eter .. 124
Božji disaj je „Neka bude“, koje se nastavlja sve do duhovnog djeteštva .. 126
Kako si možemo predočiti duhovno rođenje? .. 128
Pad duhovnih bića sve do čovjekove grubotvarnosti .. 131
Zakon Pada „Razdvoji, veži i vladaj“. Demon nastoji razoriti božansku jezgru bića .. 133
Gubitak energije i gubitak slobode vode u ovisnosti i druge izopačenosti .. 135
„Ubojita mašinerija“, čovjek, u službi poganskog boga Baala i njegovih pristaša .. 138
Čovjek je uništio prvobitnu skladnu simbiozu čovjeka i prirode. Zlostavljana Zemlja se buni .. 143
Napuštanje svemirskog jedinstva je duhovno siromaštvo egomanije. Pakleni spaljeni žig: “Sve je moje” .. 140
Vaša svijest leži u vama - vjera se ne može dokazati .. 145
Zakon Božje ljubavi i ljubavi prema bližnjemu: „Poveži i budi“ .. 147
Mi učimo - učite s nama! „Odašiljanje i primanje“ i svemirska komunikacija, koja oslobađa .. 150
Upravo današnja svjetska situacija pokazuje vrlo jasno što znači „Razdvoji, veži i vladaj“ .. 152
Čovjek - slika i prilika Božja? .. 155
Učimo prvo u sebi samima urediti veliki vrt Eden .. 158
Sva živa bića i životni oblici iz Božjeg stvaranja bića su svemirskog jedinstva .. 161
Stalno dolazi pitanje: dualni parovi, odnosno dualni roditelji, i djeca iz dualnosti - kako je to moguće? U prolaznosti slično kao u Božjem kraljevstvu .. 163
Što nas odvaja od svemirskog jedinstva, od komunikacije s vječnim Bogom Stvoriteljem? Učimo na samima sebi .. 165
Sve je svijest - i u snu doživljavamo svoju svijest .. 167
Istinska poniznost je sloboda, skrb i izgradnja - egoizam prezire i uništava život .. 172
Životinje hoće da ih ozbiljno shvaćamo i da brižno postupamo s njima .. 174
Naša aura odražava naše načine ponašanja - životinje opažaju zračenje naše aure .. 176
Jedno pitanje tijekom razgovora. Da bismo razumjeli životinje moramo postati propusni .. 179
Učiti od životinja .. 182
Izvještaji gledatelja serijala „Svemirsko jedinstvo, koje govori - Riječ Univerzalnog Duha Stvoritelja“ i sudionika razgovorâ o svojim iskustvima .. 186
Životinje se hoće sporazumijevati - one imaju svoj „jezik“ .. 197
Nekoliko izjava “velikih duhova” o životinjama .. 199
Prilikom šetnje šumom i poljem čovjek traži okrepu - a pritom gazi stanove svojih sustvorova .. 200
Životinje bježe, biljke zadrhte - što nam to hoće reći? .. 204
Učimo i vježbamo da bismo postali svjesni kakvi dragocjeni stvorovi žive među nama. Vježbamo se promatrati svoje životinjske Sustvorove .. 208
Osjetilno opažanje je značajno za razvoj svijesti .. 209
Zajednički doživljavamo virtualnu šetnju! .. 213
Prilikom virtualne šetnje dade se ponešto lakše i dublje dokučiti. Učimo i vježbamo .. 213
Sve nosi u sebi melodije svemira, sve pripada svemirskoj simfoniji. U sebe primamo zvučno tijelo ptice .. 214
Koliko nam je zvučno tijelo postalo svjetlije i jasnije? Naša virtualna šetnja vodi nas na šumski proplanak - u sebe primamo zvučno tijelo druge životinje .. 219
Životni oblik cvijeta primamo u svoje zvučno tijelo .. 223
Izvještaj o iskustvu .. 225
Majstor se postaje vježbanjem! .. 227
Zemlja je živi organizam .. 231
U praosnovi svoje duše mi smo beskrajno bogati. Unutarnje bogatstvo je odlučujuće - vječni život.. 235
Učimo dalje da bismo proniknuli u to što smo čuli i pročitali . 236
Kako se možemo suočiti s velikom patnjom životinja, biljaka, čitave Majke Zemlje?.. 236
Da bismo postigli svemirsku komunikaciju, treba još puno toga učiniti, što znači: učiti, učiti i opet učiti! Hoćemo li se odvažiti? .. 237
Savez Vječnoga sa životinjama .. 240
Čovjek ubojica Zemlje.. 245
Princip svemirske komunikacije - bez tehnike. Svjetovna komunikacijska potpora ljudi.. 246
Svemirska komunikacijska mreža prati dolazećeg stanovnika Zemlje.. 250
Čovjekov zemaljski životni ciklus .. 250
Preko jezgre bića novi čovjek ostaje povezan sa svemirskom komunikacijom .. 251
Duša priprema čovjeka na preminuće .. 255
Neopteretiva jezgra bića - nada vodi u vječni život... 259
Sjedište sazrijevajuće jezgre bića kod životinja, biljaka i minerala... 259
Zabluda ljudi da su bogovi. Manipuliranje životinjama, biljkama i prirodom .. 261
Zašto se Bog ne umiješa?
Zakon slobode.. 262
Pogovor
Beskrajni, neiscrpni svjetlosni eter, pratvar iz koje Beskonačni, Vječni, Bog iskona, crpi i oblikuje.. 266
Svjetlosni eter.. 269
Nastanak Zemlje prema današnjem stanju znanosti.. 285
Arhaik / Rano doba Zemlje.. 287
Staro doba Zemlje - Paleozoik .. 290
Srednje doba Zemlje - Mezozoik (251 - 65 milijuna godina).. 292
Novo doba Zemlje - Kenozoik (65 milijuna godina do danas)... 295
Apel ... 297
Svi smo mi djeca Božja.. 301
Ja sam kao snaga i svjetlo u Tvojoj duši Za virtualno promatranje.. 311