Uvod u kriminalistiku

210,00 kn

ISBN

9789531692809

Godina izdanja

2014

Broj stranica

289

Dimenzije

175mm x 245mm

Uvez

tvrdi

Opis

Duško Modly i Gordan Mršić u Uvodu u kriminalistiku sustavno izlažu temeljna znanstvena i sustavna znanja o kriminalističkoj znanosti i kriminalističkom postupanju (istraživanju, procesu).

Sadržaj je podijeljen u sedam dijelova: I. dio su Osnove kriminalistike, II.dio Kriminalističko taktička načela, III. dio Izvori informacija u kriminalističkoj znanosti, IV. dio Dokazi i dokazivanje, a V. dio su zaključna razmatranja. VI. dio je popis korištene literature a VII. dio su Prilozi-obrasci o dokumentiranju poduzetih kriminalističkih mjera i radnji MUP-a RH. U knjizi je uključeno i Kazalo pojmova.

Kriminalistička znanost svojim sadržajima (normama) povezuje norme kaznenog prava (materijalnog i postupovnog) čineći jedinstvo forme i sadržaja. Dovođenje u međusobni odnos pravnih i kriminalističkih normi postupanja zastupljeno je tako da se radnje, metode i sredstva kriminalističke znanosti objašnjavaju sveobuhvatno.

Postulati kriminalističke znanosti omogućavaju točno i potpuno utvrđivanje činjenica, primarno u represivnim postupcima, te omogućavaju da se na najbolji način oživotvoruju i norme različitih područja pravnih znanosti i forenzike. Autori su svjesni da bez posjedovanja specifičnih normi kriminalističke znanosti ni najbolje poznavanje pravnih i forenzičnih disciplina ne može voditi adekvatnom suprotstavljanju kriminalitetu.

Rad je napisan tako da ovlaštene djelatnike tijela represije ne svodi na funkciju registratora kriminalnih ponašanja, nego na funkciju onemogućavanja tih pojava. Između redaka autori upozoravaju na potrebu visokoga profesionalnog morala u kriminalističkoj profesiji, kao sustava etičkih obrazaca specifičnih za one koji u svom radu primjenjuju pravila kriminalističke znanosti. Riječ je o deontologiji kriminalističke struke. Današnji tehničko-tehnološki resursi koji se koriste prilikom primjene pravila kriminalistike, narasli su i razvili se toliko da se može govoriti o tehnologiziranoj i znanstveno sofisticiranoj primjeni tih pravila, pri čemu vrebaju različite deontološke klopke. Stoga su autori osobito poštovali načelo o slojevitosti ljudske spoznaje, uravnotežili preventivno-represivne modele postupanja u okviru kriminalističkih procedura.

Uvod u kriminalistiku osuvremenjen je i prilagođen zahtjevima koji se postavljaju u izučavanju kriminalističke znanosti na visokim učilištima, a temelji se na novim teorijskim koncepcijama i pojavama uočenim u praksi. Udžbenik je inspiriran težnjom autora da suzbijanje kriminaliteta (prevencija i represija) bude što učinkovitije, a utvrđivanje relevantnih činjenica što potpunije i istinitije, objektivnije i humanije.

Opsežna literatura navedena u udžbeniku, osnova je za dalja znanstvena istraživanja i produbljene studije u različitim područjima kriminalističke znanosti.

Knjiga je namijenjena primarno studentima koji po svom budućem pozivu moraju u svom radu koristiti spoznaje kriminalističke znanosti, ali njezin je sadržaj namijenjen i svima onima, posebno praktičarima, koji u svom radu moraju primjenjivati pravila kriminalističke znanosti.