WORDS IN CONTEXT

99,00 kn

Kategorija

ISBN

9789530213401

Nakladnik

Godina izdanja

2007

Broj stranica

148

Dimenzije

200mm x 260mm

Uvez

meki

Opis

Namjena ovog priručnika jest upoznavanje učenika s tipovima zadataka koji bi mogli biti uključeni u jezični dio (use of language) državne mature iz engleskog jezika. Priručnik nudi pregled vokabulara i gramatičkih struktura primjerenih razini znanja potrebnoj za uspješno polaganje mature i utemeljen je na nastavnim planovima i programima za gimnazije te je u skladu s europskim standardima.

Priručnik se sastoji od dva dijela s petnaestak poglavlja.
U prvom se dijelu (Words in Context) ponavlja i uvježbava vokabular po temama kao što su obrazovanje, znanost i tehnologija, opis ljudi, ljudsko tijelo i zdravlje, okoliš, životinjski svijet, mediji, praznici i putovanja, glazba, novac i trgovina, pravo i kriminal itd. Svako poglavlje započinje listom riječi vezanih za pojedinu temu, a zadatcima se provjerava razumijevanje značenja riječi, kolokacija, frazalnih glagola i idioma, te tvorbu riječi.

U drugom dijelu (Structures in Context)) ponavljaju se i uvježbavaju osnovne gramatičke strukture: imenice, tvorba i upotreba aktivnih i pasivnih glagolskih vremena, pomoćni i modalni glagoli, gerund i participi, članovi, zamjenice, pridjevi, prilozi i prijedlozi, kondicionalne rečenice, izražavanje želja, odnosne rečenice, upravni i neupravni govor, red riječi u rečenici i postavljanje pitanja. Na početku svakog poglavlja rezimira se određena gramatička struktura. Učenici se mogu prisjetiti kako se tvore gramatičke strukture i u kojim ih jezičnim situacijama upotrebljavamo. I u tom dijelu učenici moraju aktivno primijeniti znanje jer nemaju gotova gramatička pravila, već ih uvodni zadatci navode kako do njih doći.

Zadatci za uvježbavanje struktura različitog su tipa, a stupnjevani su prema težini. Svi zadatci u priručniku pripremljeni su po uzoru na zadatke koji se pojavljuju u udžbenicima za gimnazije. Priručnik je ponajprije namijenjen učenicima trećih i četvrtih razreda gimnazija kao priprema za državnu maturu, te nastavnicima koji će ih voditi. Bit će koristan i učenicima i nastavnicima u pripremi za natjecanje iz znanja engleskog jezika ili u pripremi za polaganje različitih ispita iz engleskog jezika. Priručnik se može rabiti u redovitoj nastavi, ali se učenici mogu njime koristiti i samostalno jer je gradivo stupnjevano po težini i za sve zadatke postoje rješenja.