NA MJESTA, POZOR...

hodanje i trčanje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi

147,00 kn

Kategorija

ISBN

9789536378175

Godina izdanja

1997

Broj stranica

180

Dimenzije

170mm x 240mm

Uvez

meki

Opis

Ideja za pisanje ove knjige potekla je nakon razgovora s mnogim nastavnicima tjelesne i zdravstvene kulture. Svi smatraju da bi bilo potrebno i korisno napisati knjigu posvećenu učenju atletskih vježbi i razvoju sposobnosti u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Osnovni je zadatak nastave TZK u školi učvrstiti zdravlje djece te utjecati na pravilan tjelesni razvitak. Izuzetnu vrijednost ima i usvajanje za život važnih navika i to u prvom redu pravilne tehnike hodanja i trčanja, tj. oblika prirodnoga kretanja, koji su ujedno i osnovne atletske discipline. Tim je atletskim oblicima kretanja u radu s djecom posvećena i ova knjiga.
U knjizi su opisane igre i vježbe koje se mogu vrlo lako primijeniti u radu s djecom u dobi od 7 do 14 godina, dakle u osnovnoj školi. Sadržaj obuhvaća opis tehnike i metodiku učenja hodanja, sprinterskog i istrajnog trčanja, trčanja štafete i preponaškog trčanja. Pored toga, pozornot je usmjerena i prema razvoju brzine, koordinacije, fleksibilnosti, snage i izdržljivosti. Te su motoričke sposobnosti temeljne, jer je tek na osnovi njih moguće naučiti tehniku atletskih disciplina.
Autor knjige posvetio je posebnu pažnju razvitku brzine kretanja, jer se u dobi od 7 do 14 godina, zahvaljujući velikoj plastičnosti dječjeg organizma, brzini živčanih procesa i relativnoj lakoći stvaranja uvjetno-refleksnih veza, naglo razvija motoričko svojstvo brzina, a ona pomaže uspješnom razvoju i dorugih motoričkih sposobnosti.
Atletske discipline djece mlađe i srednje školske dobi trebaju učiti u prvom redu u obliku igara i interesantnih vježbi. Zbog toga je znatan dio navedenih primjera igara i vježbi dan u zabavnom obliku ili u obliku oponašanja kretanja životinja.
Prema tome, cilj je u ovoj knjizi dati praktične savjete nastavnicima tjelesne i zdravstvene kulture te voditeljima u atletskim sportskim školama o tome kako poučavati tehnike atletskih oblika hodanja i trčanja te kako razvijati sposobnosti za postizanje što boljih rezultata u navedenim atletskim disciplinama.

Sadržaj
Napomena autora
Uvod
Osnovna obilježja razvoja nekih antropoloških svojstava djece od 1. do 8. Razreda osnovne škole
Elementarne igre u učenju hodanja i tračanja
Igre i vježbe hodanja i trčanja od 1. do 8. razreda osnovne škole
Hodanje
Opis tehnike hodanja
Učenje tehnike hodanja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Primjeri igara i vježbi za učenje tehnike hodanja od 1. do 8. razreda osnovne škole
Klasifikacija vježbi za učenje tehnike hodanja
TRČANJA
Trčanje kratkih pruga - sprintersko trčanje
Opis tehnike sprinterskoga trčanja
Učenje tehnike trčanja
Klasifikacija vježbi za učenje tehnike trčanja
Pogreške u tehnici trčanja i načini ispravljanja
Metode za poboljšanje rezultata u sprinterskom trčanju
Primjeri igara i vježbi za učenje tehnike i razvoj brzine u sprinterok trčanju učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole
Istrajno trčanje
Opis tehnike i taktike trčanja
Učenje tehnike istrajnog trčanja
Trčanje u prirodi - kros
Štafetno trčanje
Opis tehnike štafetnoga trčanja
Učenje tehnike štafetnoga trčanja
Primjeri igara i vježbi za učenje tehnike štafetnoga trčanja učenika od 1. do 8.
razreda osnovne škole
Klasifikacija vježbi za učenje štafetnoga trčanja
Trčanje preko prepreka i prepona
Opis tehnike trčanja preko prepona
Učenje tehnike trčanja preko prepona
Klasifikacija vježbi za učenje tehnike trčanja preko prepona
Ocjena tehnike i rezultata hodanja i trčanja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture